Материалдық-техникалық базасы

Қазіргі таңда Қазақстан ядролық университеті материалдық-техникалық базасы заманауи талаптарға сай болып келеді. Университеттегі жабдықтар интерактивті құралдар, виртуалды шындық, сондай-ақ зертханалық және практикалық жұмыстарды қолдана отырып, лекциялар, практикалық семинарлар өткізуге мүмкіндік береді.

Конференц-залы

Сыйымдылығы: 35 тыңдаушы

Жабдықтары:

  • - Заманауи мультимедиялық жүйе: интерактивті тақта «POLYVISION»;
  • Ион алмасу процестерінің теориялық негіздерін оқып үйренуге арналған виртуалды шындық (VR) технологиясын және кеңейтілген шыңдық (AR) технологиясын қолдана отырып, «СНК-3M бағанында уранды сорбциялау» компьютерлік оқыту жүйесі;

-СНК-3M колоннасының ішкі орналасуын зерттеу;

- Өнімдік ерітінділерді өңдеу цехіндегі СНК-3М бағандарында уран сорбциясының теориялық және практикалық негіздерін зерттеу;

- механикалық режимде СНК-3M бағанында шайырлы шамадан тыс жүктемені жүргізу дағдыларын дамыту және дайындау.

Лаборатория «Физико-химические процессы технологии урана»

«Уран технологиясының физика-химиялық процестері» зертханасы Бір уақытта 8-10 тыңдаушыға зерттеу үшін келесі зертханалық қондырғылармен жабдықталған:

-агитациялық және перколяциялық шаймалауды зерттеуге арналған кешен;

-вертикалды науа - рудадағы өзгерістердің (химиялық және физикалық) қасиеттері жағдайында, ерітінділердің қозғалыс сипатын анықтауға және тау жыныстарының литологиялық және сүзгілік қасиеттерін зерттеуге арналған модель;

-көлденең науа - руданың корпусын ашу нұсқаларын таңдау мүмкіндігі бар руданың өзгеру (химиялық және физикалық) қасиеттері жағдайында, ерітінділердің қозғалыс сипатын анықтауға арналған модель. Желілік, алтыжақты ұңғымаларды орналастыру әдістерін қолдану. Колматация процестерін зерттеуге арналған (химизм, механизм);

- Ион алмасу процестерін зерттеу үшін сорбциялық-десорбциялық бағананың қазіргі үлгісі;

- Ион алмасу процестерін зерттеу үшін сорбциялық қысымды бағананың қазіргі үлгісі;

- Сорбция және десорбция процестерін зерттеу үшін Behrotest R бағаналық құрылғысы (2 дана);

орталықтан тепкіш сорғылардың жұмысын зерделеу, сұйықтықтың гидравликалық қарсылығын және сұйық ортаны жылжыту үшін сорғының қуатын есептеу үшін «сұйық ортада қозғалатын сорғылар»;

- тұндыру, қалыңдату және қондыру арқылы суспензияны сүзуге арналған қалыңдатқыштың физикалық моделі;

-Барабан макетінің физикалық түрі;

- Қайнап тұрған материалы бар кептіргіштің макеті;

- сүзу коэффициентін өлшеуге арналған құрылғы;

- ATП 02 автоматты титраторы;

Кабинет радиационной и промышленной безопасности

Радиациялық қауіпсіздік және өнеркәсіптік қауіпсіздік кабинеті заманауи дозиметрлік және радиометриялық жабдықтармен жабдықталған:

- аналық радионуклид Rn222 «Рамон-Радон-01» өлшеуге арналған құрылғы;

- әмбебап радиометр-дозиметр «РКС-01-СОЛО»;

- «ДРГ-01T1» дозиметрі;

- дозиметр - радиометр МКС-1117M;

- дозиметр – радиометр ДКС -96 АБГ;

- ақпараттық өңдеу бөлімі бар дозиметр - радиометр МКС-AT1117M.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау бойынша көрнекі құралдармен және бухгалтерлік материалдармен жабдықталған;

Компьютерлік сынып

Сыйымдылығы: 10-12 тыңдаушы

-әртүрлі профильді мамандарға арналған «Рудник» бағдарламалық жасақтама арқылы кез келген компьютерлік курстарды жүргізуге мүмкіндік береді;

- компьютерлік тренажерлармен жабдықталған: «Геотехнологическое поле», «Участок переработки продуктивных растворов», уранды жер асты ұңғымалы шаймалау барысында пайда болатын процестерді математикалық модельдеу, уран өнімді ерітінділерден сорбциялау негізінде модельдеу.

Электронды кітапхана

Құрамында әдебиет көздерінің 2000-нан астам бірлігі бар;

Оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз ету

Барлық білім беру бағдарламалары әдістемелік материалдармен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар, «Металлдар геотехнологиясы» (2005 ж.) Келесі оқулықтар мен оқу құралдарын әзірледі және жариялады;

- «Табиғи уранның химиялық концентраттарын алудың физика-химиялық негіздері және технологиясы» (орыс және қазақ тілдерінде) (2005-2006 жж.);/span>

- «Сирек-жер және радиоактивті минералдар мен кендерді зерттеу және талдаудың зертханалық әдістері» (2008 ж.);

- «Уран гидрометаллургиясы» электронды оқулығы (2008 ж.);

- «Уран және оның қосылыстары өндірісінің теориясы мен тәжірибесі» (2012)