Бабажан Жапбасбаев - уран өндірісу ісінің ардагері